Showing 1–15 of 16 results

Bàn làm việc là một vật dụng quan trọng dùng để làm việc, lưu trữ tài liệu, để một số phương tiện làm việc thiết yếu như: máy tính, giấy tờ, bút, bobile… Bàn làm việc thường đặt ở văn phòng công ty, phòng làm việc, phòng ngủ, cũng có thể đặt ở phòng khách. Hầu hết trong chúng ta ai cũng phải ngồi vào bàn làm việc, thời gian ngồi làm việc tại bàn làm việc có lẽ chiếm hầu hết thời gian trong ngày làm việc…

0938686565